Categories
Igba Nkwu/Traditional Wedding

Chinenye + Onochie

Bride and Groom: Chinenye + Onochie

Categories
Igba Nkwu/Traditional Wedding

Stephanie + Sam

Bride & Groom: Stephanie + Sam

Categories
Igba Nkwu/Traditional Wedding

Mr. + Mrs. Patrick

Bride: Mrs. Patrick

Groom: Patrick

Categories
Igba Nkwu/Traditional Wedding

Akudo + Ifeanyi

Bride & Groom: Akudo + Ifeanyi

Categories
Igba Nkwu/Traditional Wedding

Adaeze + Nwabueze

Bride & Groom: Adaeze + Nwabueze